Incense sticks P.F. Candle

Each kraft package Incense sticks P.F. Candle contains 15 sticks. Incense sticks are approximately 25 cm long and burn approximately 1 hour. Depending on the size of the room, the scent lasts between 2 and 4 hours.

HOW TO USE

  • Light the end of the incense at a slight angle with a lighter or match and let the flame burn for about 10-15 seconds
  • Blow on the flame to extinguish it. The incense should produce a glowing red ember and a tendril of smoke and will continue to burn on its own
  • Make sure your incense only burns on a heat-resistant, non-flammable container
  • Burn incense in a well-ventilated area, away from flammable materials, and never leave incense burning unattended or near children, pets, or drafts.

INGREDIENTS

The incense is charcoal-based and is hand-dipped in-house at PF Candle Co with fine fragrance oils and dipropylene glycol (DPG), a synthetic base commonly found in body care and home perfume products.

13,70 incl. VAT

Elk kraftpakket bevat 15 stokjes. Wierookstokjes zijn ongeveer 25 cm lang en branden ongeveer 1 uur. Afhankelijk van de grootte van de kamer duurt de geur tussen de 2 en 4 uur.

HOE TE GEBRUIKEN

  • Steek het uiteinde van de wierook onder een kleine hoek aan met een aansteker of lucifer en laat de vlam ongeveer 10-15 seconden branden
  • Blaas op de vlam om te doven. De wierook moet een gloeiende rode sintel en een rank rook produceren en zal vanzelf blijven branden
  • Zorg ervoor dat je wierook alleen op een hittebestendige, niet-ontvlambare houder brandt
  • Brand wierook in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van brandbare materialen, en laat wierook nooit onbeheerd branden of in de buurt van kinderen, huisdieren of tocht.

INGREDIËNTEN

De wierook is op basis van houtskool en wordt bij PF Candle Co in eigen huis met de hand gedompeld met fijne geuroliën en dipropyleenglycol (DPG), een synthetische basis die veel wordt aangetroffen in lichaamsverzorgings- en huisparfumproducten.

Additional information

Style

Amber & Moss, Teakwood & Tobacco